ZDZISŁAW NOGA, GRZEGORZ NIEĆ (red. nacz.); MATEUSZ WYŻGA (red.) – T. 21 (2019)

Wydawca, miejsce i rok wydania: Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2019
Recenzenci wydawniczy: Zbigniew Beiersdorf (Uniwersytet Jagielloński); Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski); Bartosz Drzewiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); Olga Fejtová (Archiv Hlavního Města Prahy); Myron Kapral (Ukraińska Akademia Nauk, Lwów); Waldemar Kowalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach); Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Projekt graficzny: Agnieszka Rajda
Dostępność publikacji: publikacja jest dostępna w formacie PDF na stronie rocznika: http://www.malopolska.org/roczniki.html, sprzedaż prowadzi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 30-124 Kraków, pokój 125, https://www.rajska.info/

Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny

„Moja droga”/„nasza droga” do dziedzictwa zapisanego lokalnie (czyli dlaczego i jak doszło do powstania i wydania tej publikacji)

Wydawnictwo powstało z inicjatywy ks. Władysława Pilarczyka, zasłużonego regionalisty, społecznika. Z założenia publikacja miała służyć jako platforma wymiany myśli i działań społeczników, regionalistów, miłośników “małych ojczyzn”. Miała być inspiracją i miejscem integracji pasjonatów, badaczy, lokalnych patriotów.

W jaki sposób publikacja wpisuje się w założenia Targów

Rocznik od 21 lat promuje dziedzictwo kulturowe Małopolski w historycznych jej granicach. Znajdują się w nim zarówno artykuły naukowe jak i pisane przez regionalistów amatorów.

O Roczniku

Publikacja zawiera działy: “Problemy – sprawy – ludzie” – w którym tematy są najbardziej ogólne i rozbudowane, traktują o historii miejsc, zdarzeń i sylwetek znanych w regionie; “Instytucje” – o działalności różnych organizacji i ich inicjatywach; “Archiwum myśli regionalistycznej” – przypominamy w nim teksty teoretyków rodzącego się ruchu regionalistycznego; “Materiały – świadectwa – dokumenty” – popularyzujemy w nim nieznane karty z historii regionu; “Edukacja regionalna” – przedstawiamy tam ciekawe i niebanalne formy edukacji regionalnej; “Materiały do słownika bibliograficznego Małopolski” – biogramy osób zasłużonych dla ruchu regionalistycznego; “Recenzje – noty bibliograficzne” – recenzje nowości wydawniczych, teatralnych i innych wydarzeń; “Sprawozdania – kronika” – sprawozdania z działalności instytucji, imprez oraz przegląd nowości regionalnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Historia Rocznika

Z inicjatywy ks. Władysława Pilarczyka – animatora małopolskiego ruchu regionalnego i za jego środki finansowe – ukazał się w 1999 roku pierwszy tom rocznika Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny. Pierwszym redaktorem naczelnym został dr Edward Chudziński – pracownik naukowy Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej). Od 2011 roku funkcję redaktora naczelnego pełni prof. zw. dr hab. Zdzisław Noga – dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przewodniczącym Rady Redakcyjnej od początku istnienia pisma jest wybitny historyk – prof. dr hab. Feliks Kiryk.

Od 2001 roku Redakcja rocznika ma swoją siedzibę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Z Redakcją współpracują przedstawiciele środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski, a także małopolscy regionaliści, działacze regionalnych i lokalnych towarzystw kultury, społeczni animatorzy kultury, lokalni badacze, lokalne grupy działania, pracownicy samorządowych instytucji kultury, samorządowcy, liderzy społecznego ruchu kulturalnego, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze, muzealnicy, studenci, pasjonaci. Do nich także to pismo jest adresowane.

Pismo nawiązuje do tradycji prasy i wydawnictw regionalistycznych sięgającej XIX wieku. Jest to jedyne na terenie województwa małopolskiego wydawnictwo ciągłe o charakterze popularnonaukowym szeroko prezentujące zagadnienia regionalizmu w kontekście historycznym, ideowym, społeczno-kulturowym. Publikacja ma zasięg ponadregionalny – obejmuje obszar historycznej Małopolski, czyli obecnych województw: małopolskiego, częściowo śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.

Fragmenty Roczników (czytania)

czyta prof. Zdzisław Noga, wieloletni Redaktor Naczelny Rocznika “Małopolska”
czyta Iwona Górny, Przewodnicząca Zespołu Wydawniczego Rocznika “Małopolska”
czyta Jerzy Woźniakiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
czyta dr Grzegorz Nieć, Redaktor Naczelny Rocznika “Małopolska”

Publikacja

rm_21_2019_calosc

Publikacja dostępna w formacie PDF do pobrania:

http://www.malopolska.org/roczniki/46-rocznik-malopolska-tom-xxi.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *