Łukasz Sochacki (red.)

Publikacja ma charakter zbiorowy, w polu Autor podano nazwisko redaktora merytorycznego
Wydawca, miejsce i rok wydania: Fundacja Mapa Pasji, Kraków 2020
Projekt graficzny: Mariusz Front, Beata Sochacka
Dostępność publikacji: publikacja jest dostępna w wersji PDF na portalu www.skarbygorali.pl, oraz na stronie Wydawcy – Fundacji Mapa Pasji www.mapapasji.pl. Papierowych egzemplarzy wydano niewielką ilość (500 egz.) i są one dostępne w wybranych bibliotekach i instytutach naukowych

„Moja droga”/„nasza droga” do dziedzictwa zapisanego lokalnie (czyli dlaczego i jak doszło do powstania i wydania publikacji)

Książka powstała w ramach projektu “Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” sfinansowanego z Funduszy Europejskich, jako jeden z rezultatów dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego 8 małopolskich grup górali spoza Podhala.

W jaki sposób publikacja wpisuje się w założenia Targów.

Publikacja wpisuje się w założenia targów, ponieważ powstała w ramach projektu pt. “Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”, w ramach którego partnerzy lokalni (ośrodki kultury, organizacje działające na rzecz kultywowania lokalnych tradycji, twórcy, regionaliści itp.) mieli wpływ na tematykę i zakres prowadzonych badań, a także na dobór osób badanych, dzięki czemu publikacja uwzględnia perspektywę lokalnych środowisk i ich potrzebę “dowiedzenia się czegoś o sobie”. Ponadto, publikacja jest ściśle związana z drugą książką prezentowaną w ramach Targów pt. “Skarby Górali. Poznaj Górala spoza Podhala”. Niektórzy badacze wywodzą się również ze środowisk poddanych badaniom.

O publikacji

Publikacja jest próbą zarysowania etnograficznego obrazu polskiej góralszczyzny, ale nie rości sobie pretensji do całościowego, monograficznego omówienia. Jest to projekt otwierający, zapraszający do dyskusji, a nade wszystko do pogłębionych badań i refleksji. Książka zawiera 10 artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom dziedzictwa kulturowego Górali Białych, Pienińskich, Spiskich, Nadpopradzkich, Orawskich, Babiogórskich, Zagórzan, Kliszczaków, Romów i Łemków. Kolejne rozdziały książki dotyczą szczegółowych tematów wynikających ze specyfiki “terenu”, indywidualnych zainteresowań badawczych Autorów oraz potrzeb lokalnych Partnerów. Pozostałe zebrane w ramach projektu materiały i więcej informacji o całej inicjatywie można znaleźć na portalu www.skarbygorali.pl oraz na https://www.facebook.com/skarbygorali/.

O projekcie “Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”, w którym uczestniczyło osiem grup Górali

Filmy prezentujące materiały zebrane w trakcie projektu ukazujące wybrane aspekty dziedzictwa góralskiego

https://www.youtube.com/channel/UCS-F0iEeV3gUNZi-eSLrMjQ/videos

Publikacja

Goralszczyzna_FULLkompr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *