Jacek Sypień

Wydawca, miejsce i rok wydania: Stowarzyszenie “Zamek Rabsztyn”, Olkusz 2019
Dostępność publikacji: Informacje na temat publikacji można uzyskać w Stowarzyszeniu “Zamek Rabsztyn”, http://www.rabsztyn.ilkus.pl/stowarzyszenie.html

„Moja Droga” do dziedzictwa zapisanego lokalnie (czyli dlaczego i jak doszło do powstania i wydania tej publikacji)

Zamkiem Rabsztyn Autor interesuje się od wielu lat. Stara się popularyzować jego historię poprzez publikacje, a także organizację wydarzeń kulturalnych i turystycznych. Autor od 20 lat jest członkiem Stowarzyszenia “Zamek Rabsztyn”, a obecnie jego prezesem.

W jaki sposób publikacja wpisuje się w założenia Targów

Książka pokazuje dziedzictwo widziane z perspektywy lokalnej. Zostały w niej zamieszczone wspomnienia mieszkańców Olkusza związane z zamkiem Rabsztyn.

O publikacji

Ruiny zamku Rabsztyn nieopodal Olkusza od ponad wieku są popularnym miejscem wycieczek. Książka „Na Rabsztyn” nie jest opisem historii zamku. Jest próbą przedstawienia ruin zamku, jako miejsca, gdzie można dotknąć historii i pokazania, jaką rolę odgrywał i ogrywa zamek dla lokalnej społeczności. Zebrano w niej prawie sto archiwalnych fotografii z wycieczek do zamku udostępnionych przez mieszkańców Olkusza i okolic, a także ich wspomnienia. Ciekawostką jest rys historyczny pokazujący rolę zamku Rabsztyn, a także innych Orlich Gniazd w kształtowaniu się współczesnej turystyki i krajoznawstwa. To kolejna publikacja wydana przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, która została opracowana z okazji 20-lecia Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *