PIOTR KULIG, MONIKA KURZEJA, WANDA ŁOMNICKA-DULAK, DARIUSZ RZEŹNIK (red.)

Wydawca, miejsce i rok wydania: Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich, Nowy Sącz 2016
Projekt graficzny: Karolina Łomnicka
Dostępność publikacji: publikacja jest dostępna w siedzibie Stowarzyszenia Górali Nadpopradzkich w Piwnicznej – Rynek 11, po uprzednim kontakcie telefonicznym, tel. 503365495

„Moja droga”/„nasza droga” do dziedzictwa zapisanego lokalnie (czyli dlaczego i jak doszło do powstania i wydania publikacji)

Od ponad 100 lat wiele pokoleń zbieraczy zapisywało pieśni i utwory instrumentalne górali nadpopradzkich śpiewane w XIX i XX wieku. Konieczne było ich zebranie i opracowanie oraz wzbogacenie o materiał zarejestrowany przez członków Stowarzyszenia – ponieważ odchodziły kolejne pokolenia zarówno informatorów jak i badaczy. Zebrano pieśni ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, publikacji “Kolory Nadpopradzia”, materiałów lokalnych zbieraczy pozostających w rękopisach lub maszynopisach oraz będące owocem badań terenowych w latach 2014-2016 na terenie zamieszkiwanym przez górali nadpopradzkich.

W jaki sposób publikacja wpisuje się w założenia Targów

Folklor muzyczny górali nadpopradzkich to dziedzictwo im najbliższe, które należałoby koniecznie zapisać – istniał bowiem w pamięci ludzkiej i wielu rozproszonych źródłach. Dzięki oddolnej inicjatywie członków Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich zostały na trwałe zapisane istotne elementy tego folkloru, także te zebrane w czasie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami Nadpopradzia oraz podczas kwerend w muzeach i bibliotekach. Bardzo ważne były też materiały pozyskane od wcześniejszych zbieraczy. Zbiór i opracowanie zostało dokonane przede wszystkim przez osoby na odzień obcujące z tymi utworami poprzez ich wykonawstwo – tak w zespole jak i w domach. Wyboru i zapisu spośród całego zebranego materiału dokonano przy pomocy ekspertów etnomuzykologów. W przypadku tej pozycji kluczowe były konsultacje Aleksandry Szurmiak Boguckiej.

O publikacji

“Źródła pieśni” to ok. 400 pieśni i przyśpiewek ludowych z terenów zamieszkiwanego przez górali nadpopradzkich (od Wierchomli po Rytro). Podano też nieliczne przykłady pieśni grup sąsiadujących Łemków i Spiszaków (na Słowacji). Pieśni pogrupowano na obrzędowe, powszechne, przyśpiewki i pieśni do tańców. W aneksie znalazły się pieśni nabożne, utwory instrumentalne oraz teksty pieśni przyśpiewek, mały słowniczek gwarowy i wkładka fotograficzna z poczetem muzyk (kapel) i śpiewników.

Materiał filmowy

śpiewa grupa śpiewacza Regionalnego Zespołu “Dolina Popradu” w składzie: Maria Sikorska, Katarzyna Tomasiak, Katarzyna Sikorska-Tomasiak, Wanda Łomnicka-Dulak, Katarzyna Polakiewicz, Zuzanna Rzeźnik
na dudach gra Krzysztof Kulig
śpiewa Katarzyna Dominik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *