Jacek Sypień

Wydawca, miejsce i rok wydania: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, Olkusz 2009-2020
Projekt graficzny:     DRUKARNIA GRAFPRESS 32-300 Olkusz ul. 29 Listopada
Publikacja w wolnym dostępie: https://www.biblioteka.olkusz.pl/o-bibliotece/nasze-wydawnictwa/czasopisma.html
Publikacja jest dostępna w sprzedaży: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu ul. Nullo 29b, 32-300 Olkusz

„Moja droga”/„nasza droga” do dziedzictwa zapisanego lokalnie (czyli dlaczego i jak doszło do powstania i wydania publikacji)

Główną ideą była potrzeba założenia pisma, na którego łamach będzie można znaleźć teksty dotyczące historii ziemi olkuskiej. Mieszkańcy Olkusza i okolic podjęli się zbadania i opisania lokalnych dziejów. Wiedza o przeszłości pomaga ukształtować poczucie własnej tożsamości i wzmacnia świadomość wartości, tradycji i osiągnięć naszego miasta i okolic. Wydajemy półrocznik „Ilcusiana”, ponieważ daje on możliwość prezentowania dłuższych, popularnonaukowych, sięgających do źródeł artykułów poświęconych historii i kulturze naszego miasta i regionu. Gdy jakaś instytucja obchodzi jubileusz, w prasie codziennej i lokalnych tygodnikach ukazują się jedynie krótkie artykuły, skupiające się na opisie danej uroczystości. W naszym czasopiśmie można tej instytucji poświęcić więcej uwagi, dotrzeć do źródeł historycznych i napisać jej fachowy w treści i atrakcyjny w formie rys historyczny. Wydając nasze pismo stworzyliśmy płaszczyznę współpracy osób zajmujących się historią regionu i Olkusza, a co najważniejsze – zachęciliśmy nowe osoby do zajęcia się badaniem i opisywaniem lokalnej historii i kultury.

W jaki sposób publikacja wpisuje się w założenia Targów

W czasopiśmie publikujemy artykuły o historii regionu. Wychodzą one spod pióra ludzi, którzy tu mieszkali lub mieszkają nadal i znają wszystkie przemiany, które zaszły w naszym regionie. Dzięki takiemu połączeniu powstają bardzo ciekawe publikacje dokumentujące historię regionu.

O publikacji

Ilcusiana są półrocznikiem. W każdym z numerów jest kilka artykułów. Publikujemy artykuły obejmujące historię regionu. Tematami artykułów są osoby, które w jakiś sposób przyczyniły się do rozwoju naszego regionu, instytucje, zakłady pracy, obiekty kultu religijnego i inne ciekawe miejsca naszego regionu.

O wydawnictwie

Jeśli chodzi o tytuł, sprawa jest prosta. To nawiązanie do słowa Ilcus – jednej z historycznych nazw naszego miasta. Trudniejsza jest natomiast odpowiedź na pytanie, z jakich powodów podjęliśmy się wydawania pisma historyczno–kulturalno–społecznego.

Naszą główną ideą była potrzeba założenia pisma, na którego łamach będzie można znaleźć teksty dotyczące historii Ziemi Olkuskiej. Jeśli my, mieszkańcy Olkusza i okolic, nie podejmiemy się zbadania i opisania lokalnych dziejów – kto inny to zrobi? Uważamy, że wiedza o przeszłości naszej ziemi pomoże ukształtować poczucie własnej tożsamości. Szczególnie teraz, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej powinniśmy mieć świadomość własnej wartości, a także tradycji i osiągnięć naszego miasta i okolic.

Ktoś może powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zostało wydanych w samym tylko Olkuszu kilkadziesiąt książek, które wypełniły białe plamy w badaniu historii Olkusza i okolic. Również na łamach prasy lokalnej i regionalnej ukazały się setki tekstów poświęconych historii regionu. Dlaczego zatem postanowiliśmy wydawać „Ilcusiana”?
Uznaliśmy bowiem, że nie ma wydawnictwa, w którym można by prezentować dłuższe, popularnonaukowe, ale sięgające do źródeł artykuły poświęcone historii i kulturze naszego miasta i regionu. Poza tym, umykają nam czasami ważne i ciekawe wydarzenia, które dzieją się wokół nas. Gdy na przykład szkoła, placówka kulturalna czy klub sportowy obchodzą jubileusze, w prasie codziennej i lokalnych tygodnikach ukazują się jedynie krótkie artykuły skupiające się na opisie danej uroczystości. Tymczasem nie wszystkie wspomniane placówki są przygotowane, aby przy okazji takiego jubileuszu stworzyć zespół, który dotrze do źródeł historycznych, a następnie napisze fachowy w treści i atrakcyjny w formie rys historyczny. Uważamy, że czasopismo „Ilcusiana” miałoby szansę wypełnić tę lukę.

Drugim istotnym celem naszego wydawnictwa jest stworzenie płaszczyzny współpracy osób zajmujących się historią regionu i Olkusza, a co najważniejsze – zachęcenie nowych osób do zajęcia się badaniem i opisywaniem lokalnej historii i kultury. Liczymy, że uda się w ten sposób stworzyć grupę „strażników lokalnej historii”, którzy zechcą ją nie tylko badać, ale także opisywać.

Publikacja

ilcusiana_21-1

Inne numery w wolnym dostępie

https://www.biblioteka.olkusz.pl/o-bibliotece/nasze-wydawnictwa/czasopisma.html

https://www.biblioteka.olkusz.pl/images/do-pobrania/ilcusiana_21.pdf

https://www.biblioteka.olkusz.pl/images/do-pobrania/ilcusiana_20.pdf

https://www.biblioteka.olkusz.pl/images/do-pobrania/ilcusiana_19.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *