Agnieszka Wolańska

Wydawca, miejsce i rok wydania: Kopalnia Soli “Wieliczka” Kopalnia Soli “Wieliczka” Trasa Turystyczna, Kraków 2018
Projekt graficzny: nbimedia
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Krasny
Dostępność publikacji: Książka jest dostępna w bibliotekach oraz w sprzedaży w punktach handlowych Kopalni Soli w Wieliczce, https://www.kopalnia.pl/

Wiara i patriotyzm w rzeźbach wielickich górników

„Moja droga”/„nasza droga” do dziedzictwa zapisanego lokalnie (czyli dlaczego i jak doszło do powstania i wydania tej publikacji)

Temat rzeźbiarstwa soli jest bliski Autorce od ponad 25 lat w związku z pracą w Muzeum Żup Krakowskich oraz Kopalni Soli “Wieliczka”, w czasie której zrealizowała liczne projekty popularyzujące tradycję wielickich górników-rzeźbiarzy. Zajmowała się również inwentaryzacją i katalogowaniem solnych artefaktów.

W jaki sposób publikacja wpisuje się w założenia Targów.

W książce omówiono kilka obszarów spraw związanych z rzeźbiarstwem w soli. Zarysowany został historyczny rozwój rzeźbiarstwa solnego ze wskazaniem ośrodków, w których znaleźć można solne rzeźby. Zasadnicza część publikacji dotyczy wielickiej kopalni soli i jej górników rzeźbiarzy. Ich dorobek wart był przeanalizowania i opisania a tym samym utrwalenia ich lokalnego dziedzictwa.Celem dalszych prac, które zainicjowała autorka, mogłoby być wpisanie rzeźbiarstwa w soli na światową listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

O publikacji

Publikacja została wydana w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 40. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II oraz z okazji 40-lecia wpisu Kopalni Soli “Wieliczka” na I listę światowego dziedzictwa UNESCO. Książka powstała na podstawie pracy dyplomowej Agnieszki Wolańskiej pt. “Rzeźbiarstwo w soli – między sztuką ludową a profesjonalną (na przykładzie solnych rzeźb z wielickiej Kopalni Soli)”, napisanej pod kierunkiem dra Dominika Ziarkowskiego w Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w 2018 roku. Pracę recenzował prof. dr hab. Piotr Krasny.

Publikacja

rzezbiarswo_w_soli

Prezentacja publikacji oraz czytania fragmentów

prezentuje i czyta Autorka Agnieszka Wolańska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *