Tadeusz Olszewski

Pozostali Autorzy: Elżbieta Misiak, Jarosław Kucybała, Janusz Paprota
Wydawca, miejsce i rok wydania: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy
Projekt graficzny: Bożena Wojtanowska, Marcin Lisak
Dostępność publikacji: Publikacja jest dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie (zakup bezpośredni lub wypożyczenie) oraz w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, 32-731 Żegocina 316, zakup bezpośredni, wysyłka pocztą za zaliczeniem pocztowym lub po wpłacie na konto Stowarzyszenia podane w serwisie internetowym wydawcy: www.spzz.zegocina.pl, https://www.facebook.com/stowarzyszenie316/

„Moja droga”/„nasza droga” do dziedzictwa zapisanego lokalnie (czyli dlaczego i jak doszło do powstania i wydania publikacji)

Tematyką regionalną, w tym zbieraniem i opracowaniem materiałów archiwalnych dotyczących historii południowej części powiatu bocheńskiego, Autor zajmował się już jako nauczyciel historii w żegocińskich szkołach. Pracę tę kontynuował po przejściu na emeryturę. Dzięki wsparciu innych regionalistów z terenu powiatu oraz napisaniu wniosku do konkursu ofert Powiatu Bocheńskiego i pozyskaniu dotacji udało się zebrać materiały w całość i wydać drukiem tę pozycję w końcu 2019 roku. Nakład – 200 egz.

W jaki sposób publikacja wpisuje się w założenia Targów

Książka dotyczy historii regionalnej, terenu przedwojennej Gminy Trzciana w powiecie bocheńskim. Jest pierwszą próbą popularnonaukowego opracowania wskazanego w temacie zagadnienia, opartego na wspomnieniach, dostępnych materiałach archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Społecznym prowadzonym przez Stowarzyszenie oraz w opracowaniach regionalnych autorów zajmujących się historią lokalną.

O publikacji

W ciągu ponad dziesięciu wieków istnienia państwa polskiego wielokrotnie przychodziło Polakom walczyć o zachowanie niepodległości lub o jej odzyskanie. W książce, którą niniejszym oddajemy Szanownym Czytelnikom, pragniemy pokazać tylko fragment historii, ograniczony do terenu południowej części powiatu bocheńskiego tj. dawnej Gminy Trzciana oraz okresu lat 1772-1945.


Nie jest naszym celem opisywanie ani przyczyn, ani przebiegu, ani skutków wydarzeń historycznych, związanych z walkami Polaków o zachowanie, bądź odzyskanie niepodległości. Zagadnienia te są dogłębnie opisane w wielu łatwo dostępnych publikacjach prasowych, książkowych czy internetowych. Ograniczamy się jedynie do krótkiego przedstawienia wydarzeń.


Podstawowym celem autorów jest ukazanie udziału mieszkańców z 12 wiosek dawnej Gminy Trzciana tj. Bełdna, Bytomska, Kamionnej, Kierlikówki, Leszczyny, Łąkty Dolnej, Łąkty Górnej, Rdzawy, Rozdziela, Trzciany, Ujazdu i Żegociny (do 1923 roku pisanej przez Rz) w walkach o niepodległość Ojczyzny. Chcemy pokazać sylwetki wywodzących się stąd żołnierzy i ludności cywilnej, ofiarę ich wojennego trudu, daninę złożonej w walce krwi i życia. Cytujemy wspomnienia uczestników i świadków walk, opisy sytuacji ludności cywilnej w tutejszym tatrze wojny, a także przedstawiamy wybrane elementy chronologii działań wojennych na tym terenie, wykazy poległych, wziętych do niewoli żołnierzy z tego terenu się wywodzących, jak również prezentujemy autorskie opracowania niektórych tematów z tym związanych. Wydawnictwo zawiera również materiał ikonograficzny w postaci zdjęć archiwalnych, skanów dokumentów, mapek i innych.

Fragmenty publikacji

Mieszkancywwalce-strony-1-469-81

Kliknij tutaj, aby zobaczyć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *