Project name:

ŚWIECE ZGASIŁA WOJNA. Historia społeczności żydowskiej w Dobczycach

Project description:

ELŻBIETA POLOŃCZYK-MOSKAL