Project name:

Słownik gwar małopolskich

Project description:

JADWIGA WRONICZ