Project name:

Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny

Project description:

ZDZISŁAW NOGA, GRZEGORZ NIEĆ (RED. NACZ.); MATEUSZ WYŻGA (RED.) – T. 21 (2019)