STANISŁAW CHYCZYŃSKI, KRYSTYNA DUDA, STANISŁAW SYPNIEWSKI

Wydawca, miejsce i rok wydania: Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria Zebrzydowska 2019
Seria wydawnicza: ISSN 1899 – 8097
Projekt graficzny: Maciej Malec, Janusz Jagło
Dostępność publikacji: Publikacja jest dostępna medialnie na stronie Urzędu Miasta Kalwarii, tradycyjnie w Bibliotekach, Szkołach Gminy oraz w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

„Moja droga”/„nasza droga” do dziedzictwa zapisanego lokalnie (czyli dlaczego i jak doszło do powstania i wydania publikacji)

“Kalwariarz” (numer 13 / 2019) jest konsekwentną kontynuacją działalności zapoczątkowanej 13 lat temu. Stanowi typową odsłonę edytorskiej aktywności Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. W 2011 roku informator został merytorycznie przekształcony przez nowego redaktora naczelnego, stając się pełnowymiarowym czasopismem społeczno-kulturalnym. Poszerzono ofertę wydawniczą o nowe działy (np. wywiad, recenzja, prezentacja literacka), jednakże periodyk (rocznik) pozostał tubą nagłaśniającą społeczno-edukacyjną działalność Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

W jaki sposób publikacja wpisuje się w założenia Targów

Czasopismo “Kalwariarz” zostało wykoncypowane przez Stanisława Sypniewskiego, długoletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, jako coroczny informator wydawany pod egidą tegoż Stowarzyszenia. Prapremierowy numer ukazał się w 2007 roku i tematycznie był związany z 390-leciem Kalwarii Zebrzydowskiej. Tytuł informatora został zaczerpnięty z wypowiedzi kard. Karola Wojtyły. Celem wydawnictwa jest utrwalanie szeroko pojętego dziedzictwa lokalnego (tzn. w aspektach: historycznym, artystycznym, personalnym etc.) i zachowanie dorobku kulturowego społeczności lokalnej dla przyszłych pokoleń. “Kalwariarz” jest zatem przykładem oddolnej inicjatywy mieszkańców – członków TPKZ.

O publikacji

Numer 13 / 2019 zawiera pełny repertuar typowego wcielenia naszego czasopisma. Składają się nań: teksty o charakterze sprawozdawczo-kronikarskim (np. zadania zrealizowane przez TPKZ w ubiegłym roku, repertuar XXIV festiwalu muzycznego w sanktuarium kalwaryjskim), materiały historyczno-wspomnieniowe (impresje związane z I pielgrzymką Papieża Jana Pawła II do ojczyzny, 12 odcinek kalendarium Kalwarii Zebrzydowskiej, przypomnienie postaci nieżyjącego działacza lokalnego – E. Jamroza), a także prezentacja twórczości poetyckiej członków TPKZ oraz dwie recenzje albumów o Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *