REGINA MUSIAŁ, ANETA SZYMCZYK, MAŁGORZATA ŚWIATCZYŃSKA, JADWIGA KONOPKA

Autorzy: Regina Musiał, Aneta Szymczyk, Małgorzata Światczyńska, Jadwiga Konopka (Koło Gospodyń Wiejskich Szklana)
Wydawca, miejsce i rok wydania: Happix, Kraków 2019
Projekt graficzny: Regina Musiał
Dostępność publikacji: dodruk na zamówienie, kontakt: https://www.mojawies.pl/kolo/kolo-gospodyn-wiejskich-szklana/11249; https://www.facebook.com/szklana.szklana.7

„Moja droga”/„nasza droga” do dziedzictwa zapisanego lokalnie (czyli dlaczego i jak doszło do powstania i wydania publikacji)

Pomysł opracowania ilustrowanej kroniki wsi Szklana narodził się w Kole Gospodyń Wiejskich Szklana, które czerpie z doświadczeń i historii poprzednich pokoleń. Wiązało się to z tym, że kolejni dziadkowie i babcie członków Koła pamiętający i opowiadający historie wsi coraz częściej odchodzą od nas. Poczuliśmy, że to “ostatni dzwonek” by spisać ich opowieści i razem z nimi przejrzeć rodzinne albumy, by jeszcze raz z imienia i nazwiska przywołać tych, którzy już dawno odeszli. Mozolnie zbieraliśmy informacje i przeszukiwaliśmy różne publikacje na temat powstania naszej miejscowości, a gdy pojawiła się szansa na otrzymanie wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację tego projektu, nie mogliśmy nie skorzystać. Z końcem minionego roku kalendarzowego nasze Koło zorganizowało wieczór wspomnień dla mieszkańców naszej wsi oraz osób, które tu się urodziły, by wspólnie powspominać dawne czasy. Przybyli goście podzielili się z nami swoimi wspomnieniami oraz fotografiami i dzięki temu powstała niniejsza publikacja.

Prace nad monografią rozpoczęliśmy od wspomnianego “Wieczoru wspomnień”, tj. spotkania wielopokoleniowego, w czasie którego starsi mieszkańcy opowiadali nam różne historie, część osób już wówczas przyniosła swoje albumy a dzieci wykonały swoje drzewa genealogiczne.

W jaki sposób publikacja wpisuje się w założenia Targów.

Kronika fotograficzna wsi Szklana wpisuje się w założenia Targów ponieważ przedstawia historię podkrakowskiej wsi i jej mieszkańców spisaną na podstawie ustnych przekazów najstarszych mieszkańców wsi. Trzy rozdziały fotokroniki przedstawiają trzy pokolenia mieszkańców, łącznie 120 lat historii. Wzbogacają je liczne fotografie obrazujące najważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców oraz całej wsi, jak również przedstawiające trud pracy na roli. Dzięki temu projektowi ocalono wiele starych zdjęć, spisano ciekawe historie mieszkańców, także lokalnych bohaterów, którzy zapisali się na kartach historii naszej ojczyzny. Opracowaniu towarzyszyły również amatorskie badania historyczne, na podstawie których udało się ustalić faktyczne pochodzenie nazwy wsi czy rok jej założenia.

O publikacji

“Dawniej Szklanna a dziś Szklana, czyli historia wsi i jej mieszkańców” to kronika fotograficzna wsi Szklana. Publikacja podzielona została na trzy rozdziały i opisuje 120 lat historii tej maleńkiej podkrakowskiej miejscowości oraz jej mieszkańców. Na podstawie starych fotografii zobrazowano prawdziwe życie na wsi trzech pokoleń mieszkańców, ciężką
pracę na roli, świętowanie różnych uroczystości, domowe obejścia oraz początki wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. To unikatowe opracowanie oparte jest na wspomnieniach najstarszych mieszkańców naszej miejscowości, a kończy się przedstawieniem dorobku współczesnego pokolenia.
Zdjęcia fotokroniki i KGW Szklana: Wojciech Musiał – Inachis Studio.

Fragmenty publikacji (czytania)

czytają członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Szklana

Więcej na temat Kroniki

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/fotokronika-szklanej,7954

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/wies-na-starych-fotografiach,7818

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/z-kroniki-naszej-wsi,8050

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/tradycja-obrzedu-poswiecenia-pol-kiedys-i-dzis,8020

https://www.mojawies.pl/artykuly/pokaz/na-rozstaju-drog,8035

O działalności Koła Gospodyń Wiejskich Szklana

https://www.mojawies.pl/kolo/kolo-gospodyn-wiejskich-szklana/11249

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *